ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 ธันวาคม 2560 / 16:42:37  
เชียงใหม่ออกตรวจการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่และชุดสังฆทาน
เชียงใหม่ออกตรวจการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่และชุดสังฆทาน
เชียงใหม่ออกตรวจผู้ประกอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่และชุดสังฆทานปี 2561 เน้นผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน แนะนำผู้บริโภคเปรียบเทียบเรื่องราคาจากฉลาก

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. จังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจสถานประกอบการที่จัดกระเช้าของขวัญปีใหม่และชุดสังฆทานจำหน่ายเนื่องในเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2561 เพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้า รวมถึงราคาจำหน่ายที่เหมาะสม โดยดำเนินการตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้า ฉลากแสดงรายการประเภทสินค้าที่อยู่ภายในกระเช้าของขวัญ และการแสดงวัน/เดือน/ปีที่ผลิต วัน/เดือน/ปีที่หมดอายุ ว่าถูกต้องตรงตามที่ระบุไว้บนหีบห่อสินค้าภายในกระเช้าของขวัญหรือไม่ ซึ่งถือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ของสถานประกอบการเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่
นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด เทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มีนโยบายตรวจสอบเรื่องของมาตรฐานสินค้าและราคาในการจัดกระเช้าของผู้ประกอบการในทุกพื้นที่ โดยมีการตรวจสอบการจัดกระเช้าเป็นประจำในหลากหลายพื้นที่ สำหรับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีการจัดกระเช้าเองก็สามารถไว้ใจได้ค่อนข้างสูง เพราะส่วนใหญ่ก็ตรงตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์และสุ่มตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง หากตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ จะมีโทษทางกฎหมายตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการกระทรวงพาณิชย์ จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
ทั้งนี้แนะนำผู้บริโภคในการเลือกซื้อกระเช้าสินค้าต้องเปรียบเทียบเรื่องราคาซึ่งสามารถดูได้จากฉลาก และตรวจสอบสินค้าในกระเช้าว่าตรงตามป้ายหรือไม่ อายุของสินค้าที่เหลือต้องมีมากกว่า 6 เดือน คุณภาพของสินค้าต้องมีความสมบูรณ์และครบถ้วน สินค้าที่แสดงรายการต้องตรงกับรายการสินค้าในกระเช้า ความสดใหม่ของสินค้าก็เป็นที่เชื่อถือได้ ดังนั้นผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าของในกระเช้ามีคุณภาพและมีราคาที่ยุติธรรม


ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/ณัฐกฤตา บุญศิริ
บรรณาธิการ : ณัฏฐ์ สินันตา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 226

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738