ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 ธันวาคม 2560 / 15:01:39  
มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และนัดพบแรงงาน เดือนแห่งการมีงานทำ
มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และนัดพบแรงงาน เดือนแห่งการมีงานทำ
มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และนัดพบแรงงาน เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับคำปรึกษา แนะแนวด้านอาชีพ และกิจกรรมการศึกษาและด้านอาชีพมากมาย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ที่โรงแรมคุ้มภูคำ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดงานตามโครงการ “มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมากษัตริย์ และนัดพบแรงงาน-เดือนแห่งการมีงานทำน้อมนำศาสตร์พระราชาจังหวัดเชียงใหม่” ที่โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสาธารณชนให้เป็นที่เผยแพร่ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับบริการทดสอบวัดบุคลิกภาพให้คำปรึกษา แนะแนวด้านอาชีพ เพื่อให้ทราบความถนัดของตน ทราบข่าวสารข้อมูลด้านการศึกษาและอาชีพก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกของการศึกษาและอาชีพ สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพ และเพิ่มโอกาสในการมีงานทำทั้งงานในระบบและนอกระบบ รวมทั้งรับบริการในภารกิจของสำนักงานจัดหางานจังหวัดและกระทรวงแรงงาน
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีลงนามถวายพระพรและพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี กิจกรรมบนเวที ได้แก่ Talk Show ในหัวข้อ “เหลาหัว Delivery” และ “คนแบบไหนที่โลกต้องการ” และการแสดงรีวิวประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ การสาธิตอาชีพอิสระพร้อมฝึกปฏิบัติจริง จำนวน 35 อาชีพ โดยกำหนดจัดรอบสาธิต วันละ 3 รอบ คือ เวลา 9.30, 11.30, และ 13.30 น. อาชีพที่น่าสนใจ เช่น การทำกาแฟดริป การตัดผม Delivery การสอนวาดภาพการ์ตูนล้อเลียน การทำสลัดโรลเพื่อสุขภาพ การทำคลับแซนวิซ การทำโฮโลแกรม 3 มิติด้วยสมาร์ทโฟน ฯลฯ การแสดงโครงงานด้านอาชีพของนักเรียน และโครงการ WORK EXPERIENCE หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ การแสดงนิทรรศการโลกการศึกษา นวัตกรรมและโครงงานด้านอาชีพและหุ่นยนต์ประดิษฐ์ การแสดงรูปแบบจำลองด้านอาชีพด้านอาชีพตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การแสดงนิทรรศการ 10 เส้นทางสู่อาชีพ การให้คำปรึกษาด้านอาชีพ การทดสอบบุคลิกภาพผ่านระบบ VG News E-SERVICE การรับลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศผ่านระบบ E-SERVICE บริการคลินิกแรงงาน การให้คำปรึกษาการจัดตั้งกลุ่มและการกู้เงินกองทุนผู้รับงานไปทำที่บ้าน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจ้างงานแรงงานต่างด้าวและรับบริการด้านการประกันสังคมและบริการด้านแรงงานจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน
กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาชีพชิงทุนการศึกษา รางวัลที่ 1 จำนวน 3,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 2,000 บาท และรางวัลที่ 3 จำนวน 1,000 บาท โดยมีทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 16 ทีม การเขียนประวัติและสัมภาษณ์งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน การแสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสินค้าของผู้พิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน การสัมมนาเครือข่ายครูแนะแนวจังหวัดเชียงใหม่ การจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน มีนายจ้างเข้าร่วมสัมภาษณ์งานจำนวน 51 แห่ง 3,604 อัตรา .

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 182

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738