ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 ธันวาคม 2560 / 15:47:53  
สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือก 2 อัตรา เพื่อดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น
สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือก 2 อัตรา เพื่อดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น
สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือก 2 อัตรา เพื่อดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น ตั้งแต่วันที่ 6-27 ธันวาคม 2560

สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 1 ตำแหน่ง และตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น 1 ตำแหน่ง โดยผู้ที่สนใจจะสมัครตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด สามารถดูรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครได้ทางเว็ปไซต์ http://www.admincourt.go.th โดยเข้าไปเลือกที่หัวข้อ “การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด” หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ที่ห้องสัมมนาชั้น 4 สำนักงานศาลปกครอง อาคารศาลปกครอง ตั้งแต่วันที่ 6-27 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ส่วน ผู้ที่สนใจสมัครตำแหน่งตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น สามารถดูรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครได้ทางเว็ปไซต์ http://job.admincourt.go.th หรือ http://www.admincourt.go.th โดยเลือกหัวข้อ “การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น”
ทั้งนี้การรับสมัครการสอบคัดเลือกตำแหน่งตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11-23 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 021 – 410778 หรือ 021 - 410779

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา / ชุติมา วิลัยทอง
บรรณาธิการ : ณัฏฐ์ สินันตา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 116

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738