ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 ธันวาคม 2560 / 17:27:52  
รอง ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมอำนวยพรปีใหม่กำลังพลกองกำลังผาเมือง
รอง ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมอำนวยพรปีใหม่กำลังพลกองกำลังผาเมือง
รองผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมหน่วยทหารของกองกำลังผาเมือง พร้อมให้แนวทางการปฏิบัติงาน และมอบของขวัญแก่กำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนาม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในช่วงปีใหม่

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ กองบัญชาการกองกำลังผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกสสิน ทองภักดี รองผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพล โดยมีพลโทสมพงษ์ แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ 3 และพลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วย และกำลังพล จำนวน 232 นาย ให้การต้อนรับและรับฟังโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
โอกาสนี้ ได้ให้โอวาท และมอบของขวัญ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลในช่วงปีใหม่ โดยได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณ ที่ได้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทำให้ประเทศเดินหน้าสู่ความเจริญอย่างมั่นคง โดยกองกำลังผาเมืองนั้น มีภารกิจรับผิดชอบพื้นที่ใน 6 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก รวม 24 อำเภอ ซึ่งภารกิจหลัก คือ งานป้องกันชายแดน งานสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด งานป้องกันสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และแผนงานรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยที่ผ่านมาได้ทุ่มเท เสียสละ ช่วยส่งเสริมเกียรติและศักดิ์ศรีของกองทัพบกให้เป็นที่เชื่อถือ และเป็นพลังในการร่วมกันสร้างความเป็นปึกแผ่น มั่นคง และความสงบสุขให้กับประเทศชาติอย่างยั่งยืนตลอดมา

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 171

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738