ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 ธันวาคม 2560 / 17:55:05  
สนพ.ลงพื้นที่เชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าของผลการสนับสนุนโครงการด้านพลังงาน
สนพ.ลงพื้นที่เชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าของผลการสนับสนุนโครงการด้านพลังงาน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของผลการสนับสนุนโครงการด้านพลังงาน จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อขยายผลให้กับชุมชนได้ใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน ในฐานะกรรมการและเลขานุการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมคณะและสื่อมวลชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าและการขยายผลในโครงการเด่นที่กองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้การสนับสนุนในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้ในศูนย์ป้องกันทางอากาศ (สถานีเรดาร์) ซึ่งกองทัพอากาศได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายในสถานีรายงานดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ , โครงการการพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตถ่านชีวภาพอัดเม็ดค่าความร้อนสูงจากวัสดุทางการเกษตร แบบเคลื่อนที่ได้ (Mobile Pyrolysis) ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโครงการสาธิตการใช้ประโยชน์จากก๊าซไบโอมีเทนด้วยระบบท่อส่งก๊าซ (City Gas Grid) เพื่อทดแทนก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือนในหมู่บ้านโรงวัว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานนั้น ได้มีบทบาทในการพัฒนาส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก และมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ไปสู่ทุกภาคส่วน อีกทั้งสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวเศรษฐกิจประชารัฐ เพื่อความมั่นคงของประเทศมายาวนานกว่า 25 ปี หากประชาชนที่สนใจ สามารถติดตามข้อมูลโครงการและผลงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้ที่ www.enconfund.go.th และ Facebook EnconfundThailand

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 273

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738