ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 ธันวาคม 2560 / 14:39:33  
เอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พ่อเมืองเชียงใหม่
เอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พ่อเมืองเชียงใหม่
เอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พ่อเมืองเชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาจังหวัด หวังส่งเสริมการท่องเที่ยวผลักดันให้เป็น Smart City ในอนาคต

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ไบรอัน เดวิดสัน (Brian Davidson) เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือบทบาทความสำคัญด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีการท่องเที่ยวเป็นฐานหลักของเศรษฐกิจ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านการบริการโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งในปีนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการมากกว่าปีที่ผ่านมา อีกทั้งนักท่องเที่ยวยังชื่นชอบที่จะมาสัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของชาวเชียงใหม่ที่มีมาอย่างยาวนาน 2) ด้านการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการกระจายผลผลิตทางการเกษตรไปยังผู้บริโภคตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งในปีนี้ผลผลิตทางการเกษตรมีค่อนข้างมากกว่าปีที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ดำเนินการส่งออกผลผลิตไปยังพื้นที่ในจังหวัดอื่นๆ เพื่อให้กระจายผลผลิตของเกษตรกรและเปิดช่องทางการส่งออกผลผลิตให้กว้างขว้างขึ้น 3) ด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปและส่งออกให้กับโรงงานต่างๆ โดยตรง เพื่อนำสินค้าส่งออกไปจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว ประมาณ 9,600,000 คน ซึ่งคาดการณ์ไว้ว่ารายได้ในปีนี้ จะได้ประมาณ 100,000 ล้านบาท เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยของจังหวัดเชียงใหม่ จึงส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันบูรณาการและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นเมือง Smart City โดยมีแผนปฏิบัติงาน ประกอบด้วย การพัฒนาและจัดการพื้นที่บริเวณถนนนิมมาน ซึ่งคาดว่าจะนำเทคโนโลยี Wi-Fi มาติดตั้งบริเวณนิมมาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในด้านการสื่อสารต่างๆ รวมถึงจะมีการสร้างสแกน QR Cord และแอพพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart City ในอนาคตต่อไป

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง / ณัฐกฤตา บุญศิริ
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 119

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738