ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 ธันวาคม 2560 / 14:55:50  
สสจ.เชียงใหม่ เตือนผู้บริโภคก่อนซื้อให้ดูฉลากบนกระเช้าของขวัญ และวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารในช่วงปีใหม่
สสจ.เชียงใหม่ เตือนผู้บริโภคก่อนซื้อให้ดูฉลากบนกระเช้าของขวัญ และวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารในช่วงปีใหม่
สสจ.เชียงใหม่ เตือนผู้บริโภคก่อนซื้อให้ดูฉลากบนกระเช้าของขวัญ และวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารในช่วงปีใหม่ โดยสั่งเจ้าหน้าที่ตรวจอย่างเข้มงวด หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท

นายอิศรา นานาวิชิต หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข เปิดเผยว่า ขณะนี้ใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านค้าส่วนใหญ่ จะนำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป เช่น อาหารกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง ขนม คุกกี้ นม ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปต่างๆ มาจัดเป็นกระเช้าของขวัญปีใหม่ เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนอย่างแพร่หลาย อีกทั้งประชาชนมีการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบเพื่อนำไปปรุงประกอบอาหาร เพื่อเลี้ยงฉลองเพิ่มมากขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ดังนั้น เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้ผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดทำแผนการออกตรวจกระเช้าของขวัญ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการแสดงฉลากของอาหารจัดรวมในภาชนะ เพื่อกำกับให้อาหารที่นำมาจัดรวมอยู่ภายในภานะ มีความครบถ้วนตามฉลาก ต้องแสดงวันเดือนปีที่หมดอายุ และมีระยะเวลาการหมดอายุนานกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่วันทำการจัดรวมอาหารไว้ในภาชนะ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่างๆ ร่วมกันออกสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบที่นำมาปรุงประกอบอาหาร เช่น วัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์ (หมู เนื้อ ปลา ไก่ และอาหารทะเล) ตลอดจน ผักผลไม้ต่างๆ เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนด้านสารเคมีและเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคด้วย
ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนเลือกซื้อกระเช้าของขวัญที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือสินค้า OTOP ในท้องถิ่น ที่ได้มาตรฐานผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และขอให้เป็นกระเช้าของขวัญที่ปราศจากเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ หากผู้บริโภคหรือผู้ได้รับกระเช้าของขวัญพบผลิตภัณฑ์หรือกระเช้าของขวัญที่ไม่มีการแสดงฉลาก หรือมีการแสดงฉลากแต่ไม่ถูกต้อง สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลประจำอำเภอทุกแห่ง หรือกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข โทร 053-211048 ต่อ 303

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย / นันทิชา นันทิสันติกุล
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 158

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738