ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 ธันวาคม 2560 / 15:51:36  
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมเตรียมเที่ยวรถโดยสารประจำทางให้เพียงพอ โดยไม่ให้ผู้โดยสารตกค้าง

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดมาตรการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ไว้หลายด้าน อาทิ การตั้งจุดบริการและอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยให้แก่ผู้เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและให้บริการผู้เดินทางทั่วไป ได้แก่ บริการที่พักผ่อน น้ำดื่ม บริการข้อมูลต่างๆ บริการตรวจสภาพรถและเปลี่ยนอะไหล่บางรายการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในถนนสายสำคัญช่วงระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 รวมทั้งการตรวจจับความเร็วและตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการออกตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะตามทางหลวงแผ่นดินสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงก่อนถึงเทศกาลและในช่วงเทศกาล ตลอดจน การตรวจหาสารเสพติดจากปัสสาวะในตัวผู้ขับรถโดยสารก่อนออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ อาเขต เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ขับรถเข้าไปเกี่ยวข้องยาเสพติดอีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้ ยังได้จัดแผนรองรับการเดินทางไป – กลับของผู้โดยสารโดยรถโดยสารประจำทางให้เพียงพอที่จะให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ซึ่งได้สำรองรถในเส้นทางต่างๆ ให้เพียงพอ เพื่อมิให้มีผู้โดยสารตกค้าง ตลอดจน จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยเปิดโทรศัพท์สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แม่เหียะ) และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ (อาเขต) และเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สารวัตรทหาร พร้อมทั้งกวดขันการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ คอยเฝ้าสังเกตวัตถุ หรือบุคคลต้องสงสัยที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางผิดปกติ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารรถสาธารณะและรถส่วนตัวที่ขึ้นมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาล เพื่อให้เกิดความประทับใจและกลับมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่อีก

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 157

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738