ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 ธันวาคม 2560 / 16:25:25  
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 500 ผืน ให้กับจังหวัดเชียงใหม่
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 500 ผืน ให้กับจังหวัดเชียงใหม่
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 500 ผืน ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่ประสบปัญหาภัยหนาว

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ที่หน้าอาคารอำนวยการศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบผ้าห่มกันหนาว โดยมี ดร.จื้อกัง หลี่ ประธานกรรมการ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะ ได้ส่งมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 500 ผืน เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่นำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่ประสบปัญหาภัยหนาว
สำหรับสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศว่า จะมีอากาศหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมา โดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณยอดดอย ยอดภู เฉลี่ยประมาณ 7-8 องศาเซลเซียส และลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 80 มีสภาพเป็นภูเขา จึงทำให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี และในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวจัด ซึ่งจังหวัดได้มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือพี่น้องประชาชน จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ โดยให้ขอรับการสนับสนุนเครื่องกันหนาวจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กร และมูลนิธิต่างๆ สำหรับนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็นให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ต่อไป

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง / นันทิชา นันทิสันติกุล
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 130

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738