ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 ธันวาคม 2560 / 17:23:48  
ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย จัดงานครบรอบ 112 ปี แห่งการพระราชทานนาม
ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย จัดงานครบรอบ 112 ปี แห่งการพระราชทานนาม
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดงานครบรอบ 112 ปี แห่งการพระราชทานนาม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ที่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในงาน ครบรอบ 112 ปี แห่งการพระราชทานนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายโรงเรียน สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่ายุพราชฯ อดีตผู้บริหาร ร่วมกันจัดขึ้น
โดยภายในงาน ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 113 รูป , พิธีถวายสักการะ บวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 , พิธีสืบชะตาหลวง , นิทรรศการ YRC Language Festival , พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างอาคารเรียน 111 ปี และการแข่งขันทักษะ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ของนักเรียน
ด้าน นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวว่า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระนางเจ้าภคนีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลพายัพ และเป็นโรงเรียนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานนามโรงเรียน คราวเสด็จประพาสมณฑลพายัพ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2448
ทั้งนี้ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีการพัฒนาและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยได้พัฒนาทุกๆด้านทั้งทางด้านการศึกษาเทคโนโลยี บุคลากร อาคารสถานที่ และการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ให้ทันยุคทันสมัย ตลอดจน มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีทักษะการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถศึกษาต่อและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุขต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 283

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738