ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 ธันวาคม 2560 / 12:39:36  
มูลนิธิวิถีไทยร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดการแข่งขันจักรยาน "ปั่นเพื่อรวมพลังศรัทธาเทิดไท้องค์ราชัน"
มูลนิธิวิถีไทยร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดการแข่งขันจักรยาน "ปั่นเพื่อรวมพลังศรัทธาเทิดไท้องค์ราชัน"
มูลนิธิวิถีไทยร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดการแข่งขันจักรยาน "ปั่นเพื่อรวมพลังศรัทธาเทิดไท้องค์ราชัน" หวังปลุกกระแสรักษ์โลก รักสุขภาพ และให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทาง

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมการแข่งขัน “ปั่นเพื่อรวมพลังศรัทธา เทิดไท้องค์ราชัน” โดยมูลนิธิวิถีไทย (THAI WAYS FOUNDATION) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทาง รวมถึง การท่องเที่ยวเชิงกีฬา และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พลังงานเพิ่มมากขึ้น ตลอดจน ยังเป็นการสร้างอัตลักษณ์หน้าใหม่ให้กับเมืองเชียงใหม่ ว่าเป็นเมืองหนึ่งที่นักปั่นจักรยานจากทั่วโลกใฝ่ฝันจะมาร่วมแข่งขันอีกด้วย
สำหรับ กิจกรรมดังกล่าวฯ จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ที่ลานเนินนุ่ม สนามฝึกขี่ม้าของชมรมขี่ม้ากองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก โดยจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ การปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและสุขภาพ ระยะทาง 50 กิโลเมตร และระยะทาง 100 กิโลเมตร ซึ่งผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตึกอุตสาหกรรม ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112325-6

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง / นันทิชา นันทิสันติกุล
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 180

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738