ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 ธันวาคม 2560 / 09:10:54  
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 37
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 37
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 37 (37th ASEAN Tourism Forum 2018 : ATF 2018) ระหว่างวันที่ 21 – 27 มกราคม 2561 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ผลักดันนโยบาย ปีท่องเที่ยววิถีไทย...เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. ที่ บ้านม่อนฝ้าย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 37 (37th ASEAN Tourism Forum 2018 : ATF 2018) โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.วไลลักษณ์ น้อยพยัคฆ์ ผู้อำนวยการภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายชุมพล แจ้งไพร อุปนายกสมาคมเชฟแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้
เนื่องด้วยประเทศไทย โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน “37th ASEAN Tourism Forum” หรือ ATF 2018 โดยการประชุมนานาชาติด้านการท่องเที่ยวระหว่างผู้นำ 10 ประเทศ สมาชิกอาเซียน และกลุ่มประเทศพันธมิตรคู่เจรจา ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย และอินเดีย เพื่อหารือและพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน ตลอดจนเป็นเวทีในการแสดงศักยภาพธุรกิจบริการของการท่องเที่ยวไทย โดยจะขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 27 มกราคม 2561 ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า จังหวัดเชียงใหม่
ด้านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยจะได้ทำหน้าที่เจ้าภาพการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ผลักดันให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกันด้านการท่องเที่ยว (Single Destination) ตลอดจน เป็นเวทีแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนต่อกลุ่มประเทศพันธมิตรคู่เจรจา รวมทั้งนักธุรกิจและผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกว่า 2,000 คน ซึ่งสอดคล้องกับการประกาศของประเทศไทยให้ปี 2561 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย...เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”
ทั้งนี้ ภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย ประกอบด้วย การสัมมาทางวิชาการ ASEAN Gastronomy Conference นำโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศมากมาย นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ ศูนย์พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ , ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย , ชุมชนบ้านไร่กองขิง ซึ่งเป็นชุมชนตัวอย่างที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ โดยหวังให้เป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การกระจายรายได้สู่ชุมชนและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 188

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738