ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 ธันวาคม 2560 / 10:06:05  
เปิดแล้ว การแข่งขันกีฬาชาติพันธุ์คัพ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1
เปิดแล้ว การแข่งขันกีฬาชาติพันธุ์คัพ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ จัดการแข่งขันกีฬาชาติพันธุ์คัพ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชน และประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ได้ออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรง รณรงค์การปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล ก่อให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 พลเอกชนาธิป บุนนาค หัวหน้าสำนักงานรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาชาติพันธุ์คัพ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ จัดการแข่งขันกีฬาชาติพันธุ์คัพ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชน และประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ได้ออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรง รณรงค์การปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล ก่อให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ เป็นการเชื่อมสัมพันธ์กลุ่มชาติพันธุ์จากท้องถิ่นต่างๆ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ส่งเสริมให้เยาวชนของแต่ละชนเผ่าได้พัฒนาทักษะการเล่นกีฬาประเภทฟุตบอล และวอลเลย์บอลให้มีมาตรฐาน ให้เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์
โดยการแข่งขันกีฬาชาติพันธุ์คัพ ครั้งที่ 1 ได้กำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2560 ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีกีฬาที่จะทำการจัดการแข่งขันมี 2 ชนิดกีฬาได้แก่จัดการแข่งขันฟุตบอลชาย 7 คน จำนวน 90 ทีม และการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง 6 คน จำนวน 15 ทีม นอกจากจะมีการแข่งขันกีฬาแล้วยังจะมีการแสดงวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่าตลอดการแข่งขันทั้ง 3 วันให้ชมด้วย ในการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาชาย-หญิงจากชนเผ่าต่างๆทั้ง 19 จังหวัดส่งนักกีฬามาร่วมการแข่งขันประกอบด้วย จังหวัดลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุทัยธานี เลย สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กำแพงเพชร และจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าภาพ

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ : ณัฏฐ์ สินันตา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 163

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738