ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 ธันวาคม 2560 / 12:45:08  
พ่อเมืองเชียงใหม่ รับมอบผ้าห่มกันหนาวจากภาคเอกชน กว่า 5,000 ผืน
พ่อเมืองเชียงใหม่ รับมอบผ้าห่มกันหนาวจากภาคเอกชน กว่า 5,000 ผืน
พ่อเมืองเชียงใหม่ รับมอบผ้าห่มกันหนาวจากภาคเอกชน กว่า 5,000 ผืน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่แตง ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็น

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานรับมอบผ้าห่มโครงการสานใจสร้างไออุ่น ครั้งที่ 22 ที่ บ้านเมืองกื้ด หมู่ที่ 1 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนผ้าห่มกันหนาวจาก บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด จำนวน 5,000 ผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนปละช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่แตง ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็น
สำหรับ สถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560 มีราษฎรในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็น ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา และจะยาวนานไปจนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 อันเนื่องมาจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูง จากประเทศจีน แผ่เสริมลงมาปกคลุม ประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20 - 21 องศาเซลเซียส โดยในปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศในช่วงฤดูหนาวว่า จะมีอากาศหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมา ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 80 มีสภาพเป็นภูเขา จึงทำให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีและในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวจัด โดยเฉพาะบริเวณยอกดอย ยอดภู จะมีอุณหภูมิต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียส ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้บูรณาการร่วมกันกับภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่แตงที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และของจังหวัดเชียงใหม่อย่างแท้จริง และเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางมารับมอบผ้าห่มกันหนาวมีขวัญกำลังใจที่ดีในการดำรงชีวิตต่อไป

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / ส.ปชส.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 131

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738