ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 ธันวาคม 2560 / 10:00:32  
อศจ.เชียงใหม่ เปิดศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2561
อศจ.เชียงใหม่ เปิดศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2561
จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการกับสถานศึกษา เปิดโครงการศูนย์ "อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2561" โดยบริการตรวจเช็คยานพาหนะตามเส้นทางถนนสายหลักและสายรอง เพื่อให้บริการประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยว และกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30 น. ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศูนย์ “อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2561” ที่ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สุขุม เซอร์วิส (สาขาสารภี) ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - วันที่ 3 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-00.30 น. โดยมี นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ /ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ซึ่งกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้บูรณาการความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดำเนินโครงการดังกล่าวฯ ทั่วประเทศ จำนวน 252 ศูนย์ ตามเส้นทางถนนสายหลักและสายรอง เพื่อให้บริการประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยว และกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ตลอดจน สร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้บริการสังคม ได้เรียนรู้การทำงาน จากประสบการณ์จริงและรู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นการสร้างให้เป็นผู้มีจิตอาสาร่วมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เรียนรู้การทำงานเป็นทีม รู้รักสามัคคี มีความสมานฉันท์เกิดขึ้นในหมู่คณะ เกิดทักษะในวิชาชีพ และเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม นับว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตามเส้นทางถนนสายหลักและสายรองในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการรณรงค์ป้องกันแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางจราจร อันจะนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิตตามนโยบายรัฐบาลนั้น จึงได้จัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2561 จำนวน 6 ศูนย์ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ บริเวณปั้ม ปตท.อำเภอสารภี , วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ บริเวณ ด้านหลังอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย , วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง บริเวณสามแยกน้ำพุร้อนสันกำแพง , วิทยาลัยเทคนิคสารภี บริเวณทางต่างระดับวงแหวนที่ 3 เส้นทางเข้าเมืองสารภี เชียงใหม่ , วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง บริเวณหน้าวิทยาลัยการอาชีจอมทอง และวิทยาลัยการอาชีพฝาง บริเวณวัดหาดสำราญ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 08.00 - 00.30 น. เพื่อตรวจสอบความพร้อมของเครื่องยนต์ ปรับแต่งเครื่องยนต์ เปลี่ยนหลอดไฟและสัญญาณไฟ ตรวจและเติมน้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันคลัช เติมความดันลมยาง และทำความสะอาดไส้กรองอากาศ เป็นต้น เพื่อให้พาหนะมีความพร้อมในการเดินทางอย่างปลอดภัย รวมทั้งให้บริการสอบถามข้อมูลเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยว ที่พักร้านอาหาร และเครื่องดื่มชา กาแฟ ที่นั่งพักผ่อนสำหรับผู้เดินทางฟรี ไม่เสียค่าบริการ

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 159

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738