ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 ธันวาคม 2560 / 11:14:37  
ขนส่งเชียงใหม่ คุมเข้มพนักงานขับรถโดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
ขนส่งเชียงใหม่ คุมเข้มพนักงานขับรถโดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจวัดแอลกอฮอล์คุมเข้มพนักงานขับรถโดยสาร เพื่อสร้างมั่นใจในแก่ผู้โดยสารในการเดินทางด้วยความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ดำเนินการตรวจวัดแอลกอฮอล์และตรวจสารเสพติดของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ (อาเขต) ตามมาตราการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 โดยได้สุ่มตรวจสอบพนักงานขับรถ จำนวน 15 ราย ไม่พบผู้มีสารเสพติด ทั้งนี้ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินมาตรการอำนวยความปลอดภัยเข้มงวด รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดนิรภัย” ซึ่งจะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 ทุกสถานทีขนส่งผู้โดยสารของขังหวัดเชียงใหม่ (แห่งที่ 1,2,3) โดยจะสแกนรถ สแกนคน คุมเข้มตรวจรถโดยสารและพนักงานขับรถ เพื่อสร้างมั่นใจในการให้บริการผู้โดยสารเดินทางด้วยความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 172

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738