ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 ธันวาคม 2560 / 14:14:17  
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าสร้างเครือข่ายเกษตรกรลดการเผาในพื้นที่เกษตร ปี 2561
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าสร้างเครือข่ายเกษตรกรลดการเผาในพื้นที่เกษตร ปี 2561
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าสร้างเครือข่ายเกษตรกร ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ปี 2561 หวังดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อลดปัญหาหมอกควันไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่

ที่ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร ปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ นำร่องกลุ่มใหม่ จำนวนกว่า 160 ราย โดยคัดเลือกจากอาสาสมัครเกษตรกร ผู้นำเกษตรกรที่ศักยภาพ และมีจิตอาสาในพื้นที่ดำเนินการ 8 อำเภอ ได้แก่ อมก๋อย , แม่อาย , แม่แจ่ม , ฮอด , เชียงดาว , ดอยเต่า , สะเมิง และแม่แตง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมส่งเจ้าหน้าที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ อาทิ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นต้น
ด้าน เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากมติที่ประชุมคณะประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมานั้น ได้มีการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ปี 2561 ซึ่งจะมีประกาศช่วงหยุดเผา ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 20 เมษายน 2561 ทำให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งทางภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มสร้างเครือข่ายปลอดการเผา โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีพื้นที่การเกษตรรับผิดชอบถึง 1,853,000 กว่าไร่ ซึ่งจากผลการดำเนินงานเมื่อปีที่ผ่านมา สามารถลดพื้นที่การเผาในพื้นที่การเกษตรกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ และในปี 2561 จะดำเนินการสร้างชุมชนต้นแบบปลอดการเผาอีกกว่า 16 ตำบล ตลอดจน กระตุ้นจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรต่อไป


ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 184

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738