ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 ธันวาคม 2560 / 15:33:26  
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือนายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงานต่อเนื่องช่วงปีใหม่
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือนายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงานต่อเนื่องช่วงปีใหม่
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือสถานประกอบการให้ลูกจ้างหยุดงานต่อเนื่อง และขอให้วางแผนการเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

ร้อยเอก จรัญ คุณยศยิ่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พื้นที่ 1 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึงวันอังคาร ที่ 2 มกราคม 2561 เป็นวันหยุดต่อเนื่อง จำนวน 4 วัน เพื่อให้ลูกจ้างได้หยุดต่อเนื่องและเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่ภูมิลำเนาของตนเองและร่วมกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงได้จัดทำประกาศและขอความร่วมมือสถานประกอบการ นายจ้าง พิจารณาจัดให้ลูกจ้างได้หยุดในช่วงเทศกาล และขอให้นายจ้างที่จัดให้ลูกจ้างขับขี่ยานพาหนะ จะต้องให้ลูกจ้างทำงานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง หากทำงานล่วงเวลาต้องไม่เกินวันละ 2 ชั่วโมง โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง ในกรณีที่ลูกจ้างเดินทางกลับภูมิลำเนา ขอให้ลูกจ้างใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ งดดื่มแอลกอฮอล์ขณะเดินทาง และขอให้วางแผนการเดินทางกลับเพื่อความสะดวกและปลอดภัย
นอกจากนี้ ยังได้เตือนนายจ้างลูกจ้าง ละประชาชนทั่วไป ช่วยกันเฝ้าระวังความปลอดภัย และเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เนื่องจากหลายพื้นที่มีอากาศที่หนาวเย็น และสภาพอากาศอากาศแห้ง โดยเฉพาะทุ่งหญ้าหรือที่รกร้างว่างเปล่า รวมไปถึงอาคารบ้านเรือน สถานประกอบกิจการหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ รวมทั้ง ขอให้มีการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทุกคนมีความปลอดภัย ไม่เกิดการสูญเสียในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561


ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 133

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738