ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 ธันวาคม 2560 / 16:44:20  
เริ่มแล้ว งาน Chiangmai CAD Festival 2017
เริ่มแล้ว งาน Chiangmai CAD Festival 2017
เริ่มแล้ว งาน Chiangmai CAD Festival 2017 ตอกย้ำถึงศักยภาพเป็นเมืองแห่งมรดกทางวัฒนธรรมของเชียงใหม่ พร้อมนำศิลปวัฒนธรรมของล้านนามาโชว์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทางการค้าช่วงปีใหม่

ที่ลานเนินนุ่ม ปากทางเข้าห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ นายญาญเดช ชุ่มชูวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หวงฟู่หลงศิลปวัฒนธรรม จำกัด ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรผู้ร่วมสนับสนุนในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงาน Chiangmai CAD Festival 2017 ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 7 มกราคม 2561 เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและสนับสนุนผลงานศิลปะของศิลปินหลากหลายสาขา อีกทั้งยัง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการค้าการลงทุนสินค้าด้านศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ตลอดจน เพื่อตอกย้ำถึงศักยภาพของเชียงใหม่ ที่เป็นเมืองแห่งมรดกทางวัฒนธรรม
โดยภายในงาน จะได้พบกับการแสดงแสง สี เสียง สุดตระการตา พร้อมทั้ง มหกรรมการแสดงในด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างยิ่งใหญ่ อาทิ หมู่บ้านศาสตราวุธล้านนาโบราณ , ชุมชนล้านนา , ตลาดล้านนาโบราณ , มหกรรมกลองปูจาล้านนานคร ซึ่งมีนักแสดงร่วมทำการแสดงกว่า 100 คน มาร่วมแสดง นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้คนได้ค้นพบศิลปินทั้งที่เป็นที่รู้จักและที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ซึ่งมีทั้งศิลปินชาวไทยและศิลปินชาวต่างชาติ โดยนำผลงานศิลปะมาจัดแสดงมาเวิร์คช็อป ประมูลหารายได้ เพื่อจัดตั้งมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย ที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษา ศิลปะ และการกีฬาต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 302

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738