ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 30 ธันวาคม 2560 / 00:36:11  
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ที่ บริเวณทางหลวงหมายเลข 11 สายอินทร์บุรี – เชียงใหม่ (ถนนชุปเปอร์ไฮเวย์) แยกสารภี ด้านซ้ายทาง (ขาเข้า) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดจุดบริการทั่วไทย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในช่วงปีใหม่
ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม ได้กำหนดการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่าวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – วันที่ 3 มกราคม 2561 (รวม 7 วัน) เป็นวันรณรงค์ด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยมีเป้าหมาย คือ “61 สดใส ปลอดภัยกำลังสอง 61 สายทาง” ไม่มีอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตบนทางหลวง 41 สายทางบนทางหลวงชนบท บนทางหลวง 20 สายทาง ตามมาตรการเข้มข้นยกกำลังสอง
ขณะที่ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ได้ตั้งจุดบริการทั่วไทย เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยจะมีการดำเนินการอย่างเข้มข้นทุกรูปแบบ อาทิ การปิดจุดกลับรถทั้งทางร่วมและทางแยก , เฝ้าระวังจุดเสียงอันตราย , บริหารจัดการไฟสัญญาณจราจร เพื่อให้รถผ่านทางแยกได้คล่องตัว และปลอดภัย , ตั้งเต้นจุดให้บริการทั่วไทย รายงานสภาพจราจรในแบบ online และแบบ real-time ตลอด 24 ชั่วโมง รวมไปถึง การรายงานการเกิดอุบัติเหตุผ่านทาง ระบบ HAMIS โดยขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน ขับขี่ด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และจำนวนผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 153

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738