ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 31 ธันวาคม 2560 / 15:39:30  
จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ ทุกวัดในจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ ทุกวัดในจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม 2561 ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ณ ทุกวัดในจังหวัดเชียงใหม่

นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดโครงการ “สวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2561 จังหวัดเชียงใหม่” เพื่อสนับสนุนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนา ทำสมาธิ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนา โดยมุ่งเน้นการนำหลักธรรมทางศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความสงบ ร่มเย็นเป็นกุศล ปลอดจากอบายมุขทั้งปวง
โดยกิจกรรมดังกล่าวฯ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึงวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) , วัดศรีโสดา (พระอารามหลวง) , วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร , วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร , วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) , วัดเจ้าคณะอำเภอ และวัดทุกวัดในจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ด้วยการเข้าวัดสวดมนต์ส่งท้ายปีใหม่ต้อนรับปีใหม่ เพื่อให้เกิดความสุข ความเจริญ ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุขสืบไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 111

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738