ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 1 มกราคม 2561 / 08:52:18  
ชาวเชียงใหม่หลายพันคน ร่วมกันตักบาตตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561
ชาวเชียงใหม่หลายพันคน ร่วมกันตักบาตตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561
พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่หลายพันคน ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 266 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี 2561

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 07.00 น. ที่ บริเวณลานด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกันถวายข้าวสารอาหารแห่งแด่พระภิกษุและสามเณร จำนวน 266 รูป เนื่องวันขึ้นปีใหม่ 2561 โดยมีพระวิมลมุนี เจ้าคณะอำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ให้ศีลให้พรแก่ประชาชนที่มาร่วมพิธี ได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นหลักในการดำเนินชีวิต ตลอดทั้งปี 2561
โดยมีประชาชนชาวเชียงใหม่ รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศหลายพันคนมารอใส่บาตรกัน เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต และการเฉลิมฉลองต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่ 2561 ในวันแรกเช้านี้ ซึ่งในปีนี้ได้แบ่งพื้นที่การใส่บาตรพระสงฆ์เป็น 2 จุดใหญ่ คือ บริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย และด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะเดินบิณฑบาตรมาบรรจบกันที่กลางทาง
ทั้งนี้ ถนนศรีวิชัยแห่งนี้เป็นถนนสายวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เรียกว่า ถนนสายบุญ เนื่องจากครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ใช้เป็นเส้นทางเพื่อขึ้นไปสร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ศูนย์กลางจิตใจของชาวเชียงใหม่

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 132

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738