ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 มกราคม 2561 / 16:55:08  
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ สั่งการถอดบทเรียนด้านอุบัติเหตุทางถนน เตรียมพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ สั่งการถอดบทเรียนด้านอุบัติเหตุทางถนน เตรียมพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถอดบทเรียนด้านอุบัติเหตุทางถนน เตรียมพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยสาเหตุหลักยังคงเป็นเมาสุราและขับรถเร็วเกินกำหนด รถจักรยานยนต์ยังครองแชมป์อุบัติเหตุเยอะสุด

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – วันที่ 3 มกราคม 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ที่ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
จากการร่วมกันปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พบว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 127 ครั้ง บาดเจ็บ 135 ราย และมีผู้เสียชีวิต 10 ราย เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ซึ่งอำเภอที่มีอุบัติเหตุสูงสุด คือ อำเภอสันทราย และอำเภอดอยสะเก็ดและอำเภอฝางรองลงมา สาเหตุหลักยังคงเป็นเมาสุราและขับรถเร็วเกินกำหนด โดยพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 83 ส่วนใหญ่ผู้ประสบอุบัติเหตุเป็นคนในพื้นที่ และเป็นผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไป
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานลดอุบัติเหตุในพื้นที่ โดยเฉพาะในจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการประชาชนที่มีกว่า 2 พันด่าน ปฏิบัติงานกันด้วยความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ส่งผลให้จำนวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต ลดลง และไม่เป็นจังหวัดที่ครองแชมป์การเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต สูงที่สุดของประเทศ
ขณะเดียวกัน ได้สั่งการให้ทุกอำเภอถอดบทเรียน วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางแก้ไขด้านอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการนำไปปรับใช้ก่อนที่จะถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการในทุกมิติ ทั้งการรณรงค์ การคุมเข้มตามมาตรการ 10 รสขม และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด สำหรับการปฏิบัติงานในปีต่อไป ขอให้เพิ่มมาตรการภายในชุมชน ด่านชุมชน ให้มีความเข้มข้น หากมีอุปสรรคหรือต้องการร้องขอการสนับสนุนใดๆจากจังหวัด ก็พร้อมที่จะระดมสรรพกำลังและงบประมาณเข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำการสร้างจิตสำนึก ตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยใช้กลไกของท้องถิ่นและชุมชนช่วยกันดูแล ให้คำแนะนำ เพราะอุบัติเหตุแก้ไม่ได้ถ้ายังประมาท พร้อมทั้งได้กำชับแล้วเรื่องของการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และตรวจสอบจุดเสี่ยงที่พบการเกิดอุบัติเหตุในปีนี้ หากมีอุปสรรคหรือต้องการร้องขอการสนับสนุนใดๆจากจังหวัด ก็พร้อมที่จะระดมสรรพกำลังและงบประมาณเข้าไปช่วยเหลือ เพื่อให้เกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียน้อยที่สุด
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ มีอุบัติเหตุใหญ่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากประชาชนนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว โดยนำรถส่วนตัวมาเป็นครอบครัวใหญ่ ซึ่งยังไม่ชำนาญเส้นทางที่มีภูเขาสูงลาดชัน ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น โดยในทุกภาคส่วนปรับแก้มาตรการพิเศษของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ยอดนิยม ซึ่งได้ให้ทุกอำเภอดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง โดยให้นำเข้าบรรจุในวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นตลอดทั้งปี

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย / สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 348

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738