ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 มกราคม 2561 / 15:15:56  
กลุ่ม ปตท. ส่งมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 5,000 ผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่ม ปตท. ส่งมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 5,000 ผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่ม ปตท. ส่งมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 5,000 ผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยหนาว โดยจังหวัดเชียงใหม่จะทยอยนำไปแจกจ่ายให้ครอบคลุมยังอำเภอต่างๆ ต่อไป

กลุ่ม ปตท. ส่งมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 5,000 ผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยหนาว โดยจังหวัดเชียงใหม่จะทยอยนำไปแจกจ่ายให้ครอบคลุมยังอำเภอต่างๆ ต่อไป เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรับมอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการ “กลุ่ม ปตท. รวมพลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดเชียงใหม่” ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายชุฤทธิ์ จิตวีระ ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม ปตท. พร้อมคณะ เป็นตัวแทนส่งมอบ ซึ่ง กลุ่ม ปตท. ได้ให้การสนับสนุนผ้าห่มกันหนาวให้จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ จำนวน 5,000 ผืน (มูลค่า 625,000 บาท) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็น และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็นให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ จากการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2561 มีผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 386,541 คน มีผู้สูงอายุ จำนวน 142,721 คน , เด็กไร้ผู้อุปการะ จำนวน 3,016 คน , คนพิการทุพพลภาพ จำนวน 25,893 คน , ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 61,631 คน และผู้ประสบความเดือดร้อน จำนวน 153,291 คน โดยมีความต้องการเครื่องกันหนาว (ผ้าห่ม เครื่องกันหนาว) รวมทั้งสิ้น 451,518 ชิ้น ซึ่งแผนการดำเนินงานแจกจ่ายเครื่องกันหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 25 อำเภอ ขณะนี้ ( 5 ม.ค. 61 ) ได้แจกจ่ายไปยังพื้นที่ต่างๆไปแล้ว 70,967 ชิ้น และจะทยอยนำผ้าห่มกันหนาวไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็นให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ต่อไป

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 125

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738