ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 มกราคม 2561 / 10:47:37  
ศอ.ปกป.ภาค ( สน. ) รณรงค์ออกให้ความรู้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง หวังแก้ไขปัญหาหมอกควัน
ศอ.ปกป.ภาค ( สน. ) รณรงค์ออกให้ความรู้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง หวังแก้ไขปัญหาหมอกควัน
ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาส่วนหน้า ขานรับนโยบายแม่ทัพภาคที่ 3 ลดปัญหาไฟป่า 20% จากปีก่อน เร่งชุดรณรงค์ออกให้ความรู้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

พลโทสมพงษ์ แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ 3 และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า ( ศอ.ปกป.ภาค( สน. )) ได้ขานรับนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 3 โดยได้กำชับให้ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จำนวน 14 ชุด ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ออกรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนตามจุดเสี่ยงของตำบลต่างๆโดยร่วมกับทางชุมชน หมู่บ้าน และศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับอำเภอและจังหวัด โดยในเดือนมกราคม 2561 นี้ชุดรณรงค์ฯได้ออกรณรงค์ฯ ห้วง 1 – 20 มกราคม 2561 เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาไฟป่าในพื้นที่ของตนเอง และมีจิตสำนึกในการป้องกัน ทั้งนี้ในส่วนของศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า ( ศอ.ปกป.ภาค( สน. )) จะการดำเนินการซักซ้อมดับไฟป่า ( kick off ) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับทางจังหวัดเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 ณ กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในด้านอัตรากำลัง เครือข่าย อุปกรณ์เครื่องมือ ยานพาหนะและอากาศยาน ในการป้องกันแก้ไขไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ตามแผนรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2561
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 มอบหมายให้ กองทัพน้อยที่ 3 จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า ( ศอ.ปกป.ภาค( สน. )) ณ ค่ายพระปิ่นเกล้า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติของชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จำนวน 14 ชุด และชุดดับไฟ จำนวน 116 ชุด รวมทั้งอำนวยการและบูรณาการการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด ในห้วงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 30 เมษายน 2561

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 226

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738