ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 มกราคม 2561 / 11:48:12  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสักการะและวางพวงมาลาพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เนื่องในวันพระราชทานนามโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ครบ 90 ปี
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสักการะและวางพวงมาลาพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เนื่องในวันพระราชทานนามโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ครบ 90 ปี
พ่อเมืองเชียงใหม่ นำคณะผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดและนักเรียน ร่วมพิธีสักการะและวางพวงมาลาพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เนื่องในวันพระราชทานนามโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ครบ 90 ปี

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 มกราคม 2561 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ที่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีฯ
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และสมเด็จพระปิยะมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา(เจ้าจอมมารดาเปี่ยม) เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน พุทธศักราช 2405 ทรงพระนามว่า พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสว่างวัฒนา ทรงมีพระเชษฐา พระเชษฐภคินี พระกนิษฐภคินี และพระอนุชา ร่วมสมเด็จพระชนนีเดียวกัน 5 พระองค์ ในปีพุทธศักราช 2471 พระองค์ท่านเสด็จประพาสภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เชียงราย และเชียงใหม่ และได้พระราชทานนามโรงเรียนสตรีประจำมณฑลพายัพว่า “วัฒโนทัย” ซึ่งมีความหมายตามพระนามเดิมของพระองค์ คือ สมเด็จพระนางเจ้า “สว่างวัฒนา” ต่อมาได้เติมคำว่า “พายัพ” ต่อท้าย เป็นโรงเรียนสตรีวัฒโนทัยพายัพ พระองค์ท่านได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียน พร้อมด้วยสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินทร พระราชธิดา เมื่อวันที่ 7 มกราคม พุทธศักราช 2471
นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ กล่าวว่า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้ถือเอาวันที่ 7 มกราคมของทุกปี เป็นวันสำคัญ คือ วันพระราชทานนามโรงเรียน ซึ่งในปีนี้ เป็นปีที่ครบรอบ 90 ปี โดยได้จัดกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ทำบุญตักบาตรพระภิกษุ จำนวน 91 รูป, วางพานพุ่มดอกไม้สด, จุดเทียนเครื่องทองน้อย, วางพวงมาลา, พวงมาลัยดอกไม้หอม, การฟ้อนบวงสรวงถวายแด่สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าเป็นอันเสร็จพิธีฯ

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง / นันทิชา นันทิสันติกุล
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 174

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738