ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 มกราคม 2561 / 12:46:31  
สาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ามงกุฎนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2561
สาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ามงกุฎนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2561
สาวปริญญาโท มหาลัยเชียงใหม่ คว้าตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ 2561 "ประกายแห่งล้านนาความงามคู่แผ่นดิน" ปีที่ 85 เพื่อทำหน้าที่ทูตทางวัฒนธรรม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 ที่เวทีการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ภายในงานท่องเที่ยวฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 การประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2561″ประกายแห่งล้านนา ความงามคู่แผ่นดิน ” ปีที่85 โดยการคัดเลือกสาวงามที่เข้าร่วมประกวดโดยคัดให้เหลือ 20 คน และคัดเหลือ 10 คนสุดท้ายในชุดราตรี และชุดว่ายน้ำ และเหลือ 5 คนสุดท้ายเพื่อตอบคำถามจากคณะกรรมการ ท่ามกลางเหล่ากองเชียร์สาวงามและประชาชนทั่วไปพร้อมใจมาชื่นชมความงามเอื้องเหนืออย่างคึกคัก
ผลการประกวดนางสามเชียงใหม่ประจำปี 2561 ผู้ชนะเลิศคว้าตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ได้แก่หมายเลข 23 นางสาววธูสิริ ใจกลาง อายุ 24 ปี นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับรางวัลมงกุฎเพชร สายสะพายและถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่หมายเลข 20 นางสาววรรณภรณ์ วุฒิวัฒนากุล อายุ 24 ปี จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ รับรางวัล สายสะพาย ถ้วยรางวัล และเงินสด รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 3 ตำแหน่งประกอบด้วย หมายเลข 32 นางสาวลิขิตภัคษรณ์ วจิตรสุวรรณ อายุ 21 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม หมายเลข 11 นางสาวกันยารัตน์ วัจรินทร์ อายุ 25 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ และหมายเลข 19 นางสาวดารารัตน์ ศรีเบญจรัตน์ อายุ 22 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ หมายเลข 19 ได้ตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชน ได้รับรางวัล สายสะพาย ถ้วยรางวัล และเงินสด

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 305

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738