ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 มกราคม 2561 / 11:25:41  
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 9
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 9
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560 โดยมี พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม เป็นกิจกรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 (เชียงใหม่ , ลำพูน , แม่ฮ่องสอน) ร่วมกันจัดขึ้น โดยใช้ชื่อว่า มหกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ "ปริยัติสัมพันธ์ น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ล้านนาไทย" เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ รวมทั้ง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานของ นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และการแสดงผลงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับ การแข่งขันดังกล่าว จะมีภิกษุสามเณรเข้าร่วมการแข่งขันจาก 14 กลุ่ม รวม 409 โรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 1,095 รูป และมีภิกษุสามเณร ผู้บริหาร ครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,500 รูป/คน โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/ศศิภา จีระวัฒนาวงศ์
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 191

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738