ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 มกราคม 2561 / 15:06:47  
สำนักงานพระพุทธศาสนา เตรียมจัดงานมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ""ปริบัติสัมพันธ์ น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ล้านนาไทย"
สำนักงานพระพุทธศาสนา เตรียมจัดงานมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ""ปริบัติสัมพันธ์ น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ล้านนาไทย"
สำนักงานพระพุทธศาสนา เตรียมจัดงานมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ""ปริบัติสัมพันธ์ น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ล้านนาไทย" ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม 2561

นายอุบลพันธ์ ขันผนึก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา เปิดเผยว่า สำนักงานพระพุทธศาสนา เตรียมจัดงานมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. โดยสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นประธานสงฆ์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ รวมทั้ง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้น ได้แก่ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 (เชียงใหม่ , ลำพูน , แม่ฮ่องสอน)
โดยภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ใน 8 กลุ่มสาระ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การจัดสวนแก้ว การสร้างเว็บเพจ การบรรยายธรรมภาคภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ และนิทรรศการทาง และแสดงผลงานของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และการแสดงผลงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยสามเณรนักเรียนจาก 409 โรงเรียน ทั้งนี้ ขอเชิญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร และน้ำดื่ม พระภิกษุ สามเณร กว่า 2,500 รูปที่มาร่วมงานในครั้งนี้

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย / กุสุมา นาอนันต์
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 150

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738