ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มกราคม 2561 / 16:59:35  
จังหวัดเชียงใหม่ จับมือ TCEB ยกระดับการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับปี 61 ชูแนวคิด "Chiang Mai Blooms 2018"
จังหวัดเชียงใหม่ จับมือ TCEB ยกระดับการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับปี 61 ชูแนวคิด "Chiang Mai Blooms 2018"
จังหวัดเชียงใหม่ จับมือ TCEB ยกระดับการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับปี 61 ชูแนวคิด "Chiang Mai Blooms 2018" ในรูปแบบของปฏิทินการท่องเที่ยว โดยดึงทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตั้งเป้าให้เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งดอกไม้

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. ที่ ห้องสัมมนาเธียร์เตอร์ SME ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม เชิงปฏิบัติการแผนการยกระดับงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ 2561 : ชุมชนมีส่วนร่วม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมี ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่ , องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ , เทศบาลนครเชียงใหม่ , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ และตัวแทนจากแต่ละอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB) ได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมโรงแรมไทย (ภาคเหนือ) และหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายขยายวันจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ให้ครอบคลุมไปตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ จากเดิมที่จะจัดระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ ซึ่งมีแนวคิดว่า “เชียงใหม่บลูมส์” (Chiang Mai Blooms 2018) ซึ่งงานดังกล่าวได้กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูและคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และความงดงามตระการตาของไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ โดยในปีนี้ได้ดึงทุกภาคส่วน ทั้งผู้ประกอบการ องค์กรปกครองท้องถิ่น หมู่บ้าน และประชาชนชาวเชียงใหม่ เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน Roadmap for Chiang Mai flower fest ให้ภาพรวมของงานทั้งหมดน่าสนใจ โดยนำเอาวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการออกแบบสร้างสรรค์มาให้ความรู้ แนวทาง แผนการพัฒนา เพื่อนำไปสู่การต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบขบวนของแต่ละอำเภอให้ออกมาโดดเด่น บ่งบอกถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี และเอกลักษณ์ในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งจะทำให้สร้างความประทับใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น และยังเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ด้าน นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สสปน. กล่าวว่า ทาง TCEB ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 โดยก่อนหน้านี้ได้ให้การสนับสนุนงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “LANNA EXPO” ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจในแต่ละพื้นที่ของเชียงใหม่ เพื่อหาเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่อย่างชัดเจน พร้อมกันนี้ ได้นำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้จากชุมชนและผู้ประกอบการ เช่น โรงแรม สปา ร้านอาหาร ศูนย์การค้า ให้เป็นในรูปแบบของปฏิทินการท่องเที่ยว สอดคล้องไปกับการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ โดยจะเผยแพร่ไปในช่องทางออนไลน์ ทั้งในเว็ปไซด์ www.Chiangmaiblooms.com เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ รวมถึงได้สร้างประสบการณ์แปลกใหม่กับเดือนแห่งดอกไม้ในจังหวัดเชียงใหม่
สำหรับ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 42 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “หมื่นแสนมวลบุปผา งามตาทั่วเวียงพิงค์” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ สวนสาธารณะหนองบวกหาด ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ และเชิงสะพานนวรัฐ โดยจะมีพิธีเปิดงานฯในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.00 น. ณ เวทีกลางในสวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมืองเชียงใหม่ และในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. จะเป็นพิธีปล่อยขบวนแห่รถบุปผชาติ ณ เชิงสะพานนวรัฐ เคลื่อนไปในคูเมืองเชียงใหม่ แล้วไปจอดที่บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด โดยภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย ประกอบด้วย การประกวดนางงามบุปผชาติและนางงามบุปผชาตินานาชาติ , ขบวนรถบุปผชาติ , การจัดนิทรรศการ , การประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน , การจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ , การแสดงพื้นบ้าน , และการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่อีกมากมาย

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 232

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738