ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2561 / 11:14:23  
แม่ทัพน้อยที่ 3 ประชุมหน่วยทหารในจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
แม่ทัพน้อยที่ 3 ประชุมหน่วยทหารในจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
แม่ทัพน้อยที่ 3 ประชุมหน่วยทหารในจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์และซักซ้อมดับไฟป่า Kick Off ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 30 ม.ค.นี้

พลโทสมพงษ์ แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ 3 และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กว่า 20 หน่วยเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจกับหน่วยทหาร เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์และซักซ้อมดับไฟป่า Kick Off ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 ณ กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมี พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค เป็นประธาน
แม่ทัพน้อยที่ 3 และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า กล่าวว่า การประชุมวันนี้เป็นการซักซ้อมความเข้าใจของหน่วยทหารเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์และซักซ้อมดับไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยในปีนี้กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมรับปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งการจัดงานจะต้องมีความพร้อมให้มากที่สุด สำหรับกิจกรรมรณรงค์ฯ ในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรม 3 กิจกรรมได้แก่ นิทรรศการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 10 หน่วย ,การรณรงค์ซักซ้อมดับไฟป่าและหมอกควัน จำนวน 30 หน่วยและขบวนรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน โดยภาครัฐ ภาคเอกชนและเครือข่ายประชาชน 20 หน่วยงาน ชมรมจักรยาน 200 คันและยานยนต์ 70 คัน
อย่างไรก็ตามแม่ทัพน้อยที่ 3 และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า ได้สั่งการให้ชุดรณรงค์ 14 ชุด ลงพื้นที่ให้ความรู้ประชาชนเรื่องการหยุดยั้งการเผาป่าและการกำจัดวัชพืชทางการเกษตรโดยเน้นย้ำร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด ชี้แจงและขอความร่วมมือพร้อมทั้งขับเคลื่อนกลไกภายในชุมชนโดยประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นเครื่องมือในการช่วยกันสกัดกั้น สำหรับมาตรการป้องกันการจุดไฟเผาป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนขอให้ประสานกับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรประจำอำเภอช่วยชี้แจงบทลงโทษตามกฏหมาย สำหรับผู้จุดไฟเผา รวมทั้งเข้าร่วมในโอากาสที่นายอำเภอประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน โดยเฉพาะอำเภอที่มีจุดความร้อนสะสมอันดับแรกของแต่ละจังหวัด ทั้งนี้พื้นที่เฝ้าระวังปีที่ผ่านมาได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง และจังหวัดตาก รวมทั้งพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อนในประเทศเมียนมา ตรงข้าม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 174

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738