ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2561 / 16:39:39  
3 หน่วยงานด้านการเดินอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ รวมพลังจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
3 หน่วยงานด้านการเดินอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ รวมพลังจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
3 หน่วยงานด้านการเดินอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ รวมพลังจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในที่ 13 ม.ค.นี้ ที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 โดยมุ่งเน้นให้ความรู้แก่เด็กๆ และสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อนำเยาวชนท้องถิ่นสู่อาชีพการบินต่อไป

ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และผู้ประกอบการธุรกิจการบินจังหวัดเชียงใหม่ รวมพลังจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างประสบการณ์ และมุ่งหวังให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางการเลือกประกอบอาชีพทุกหน่วยงานในวันข้างหน้า นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่ได้ความสนุกสนานควบคู่ไปด้วย พร้อมรับของที่ระลึกกลับบ้านทุกคน
นายประจวบ เผือกนวม ผู้จัดการงานบริหารทั่วไป (ภูมิภาค) ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีแรก ที่ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ และหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจด้านการเดินอากาศ และประกอบธุรกิจด้านการบิน ร่วมกันจัดงานวันเด็กขึ้น ในส่วนของศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ เป็นการบริหารการจราจรทางอากาศเพื่อให้ท้องฟ้า มีการคมนาคมทางอากาศที่ปลอดภัย ตั้งแต่การวางแผนการบิน การเคลื่อนตัวของอากาศยานเพื่อวิ่งขึ้นและบินลงสู่จุดหมายได้อย่างปลอดภัยจะมีการจัดนิทรรศการ แสดงภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการทำงานของผู้ควบคุมจราจรทางอากาศ
ด้าน นายอภิชาติ ชอบทำเหมือน รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า ในส่วนของท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีการจำลองให้เป็น Terminal ของสนามบิน เริ่มจากการนำไป check-in ตรวจอาวุธ และส่งต่อให้กับสายการบินในการนำขึ้นเครื่องบินที่จำลองไว้ นอกจากนี้ ยังมีส่วนของการเตรียมรถดับเพลิง และอุปกรณ์ช่วยเหลือในกรณีเกิดอุบัติเหตุของอากาศยานนำมาจัดแสดงด้วย
ในส่วนของ นายพัฒนะชัย พึ่งโพธิ์สภ ประธานกรรมการผู้ประกอบการธุรกิจการบินจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สายการบินต่างๆ อาทิ การบินไทย , แอร์เอเชีย , ไทยสไมล์ , นกแอร์ , บางกอกแอร์ , ไทยไลอ้อนแอร์ และสายการบินต่างประเทศ ได้ร่วมกันจำลองห้องโดยสารเครื่องบิน เพื่อแนะนำความปลอดภัยขณะทำการบิน นอกจากนี้ ยังจัดแสดงข้อมูลการประกอบอาชีพด้านบริการเดินอากาศ เช่น นักบิน แอร์โฮสเตส กราวน์คอนโทรล เพื่อเป็นแนวทางและการเลือกในการประกอบอาชีพทุกหน่วยงานในวันข้างหน้า ทั้งนี้ ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08.00 – 15.00 น. ที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย / นันทิชา นันทิสันติกุล
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 212

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738