ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มกราคม 2561 / 15:15:56  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติภายในจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติภายในจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติภายในจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่เด็กๆที่เข้าร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ สนามฟุตบอลสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้รับความสุข สนุกสนาน สร้างรอยยิ้มและกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนใกล้เคียง จำนวนรวมกว่า 1,000 คน โดยภายในงานมีกิจกรรมบนเวทีและกิจกรรมกลางแจ้ง ได้แก่ การแสดงของเด็ก การตอบคำถาม ชิงรางวัลและซุ้มการละเล่นต่างๆ
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยมีศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติ
โอกาสนี้ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กดีเด่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 จำนวน 45 คน และกิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กๆ กิจกรรมตอบคำถามบนเวที บูธกิจกรรมนันทนาการต่างๆมากมายภายในงาน
ในเวลาต่อมาได้เดินทางมากล่าวให้โอวาทและเยี่ยมชมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 โดยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็น วันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เห็นความสำคัญของเด็กที่จะเติบโตและพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ที่มีประสิทธิภาพ ต้องการให้เด็กมีความรู้และสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้มีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นต่อไป


ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม/ศศิภา จีระวัฒนาวงศ์
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 198

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738