ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มกราคม 2561 / 15:21:56  
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง ในวันที่ 17 ม.ค.นี้ ณ ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารต่อไป

น.ส.วิราชินี คำชมภู ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง ซึ่งพระเมรุมาศจำลองนี้ ได้ใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม โดยได้ดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ตามแนวทางตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งภายหลังจากเสร็จพิธีฯ ให้ดำเนินการนำโคมตะเกียงพระโกศ และถุงเถ้าดอกไม้จันทน์ ไปเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม แล้วให้แต่ละจังหวัดรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมเป็นต้นมา และจัดพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรลงจากพระเมรุมาศจำลอง นำไปเก็บไว้ที่พระอารมหลวงประจำจังหวัด
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดพิธีอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรลงจากพระเมรุมาศจำลอง ในวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ พระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัด บริเวณภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่โดยในเวลา 09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นประธานในการอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์ ขึ้นรถที่ได้จัดเตรียมไว้ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และในเวลา 10.00 น. จะอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์ ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร (เดินขึ้นทางบันได) แล้วดำเนินขั้นตอนการประกอบพิธีสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี จึงขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมพิธี อย่างพร้อมเพียงกัน


ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 115

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738