ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มกราคม 2561 / 16:14:23  
กิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรภาคเหนือ
กิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรภาคเหนือ
กิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรภาคเหนือ ที่ ห้องนันทา 2 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบนกล่าวรายงาน
ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องซอฟต์แวร์ และมีทางเลือกในการนำเทคโนโลยีมาใช้ อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำการเกษตรให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย โดยเล็งเห็นว่าในปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัด ที่มีความพร้อมในด้านอุตสาหกรรม และการลงทุนทำธุรกิจในอุตสาหกรรมการเกษตรที่ใหญ่ที่สุด ด้วยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยแก่การเพาะปลูกพืชพันธุ์หลากหลาย ทำให้สามารถเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจได้ง่ายและสามารถส่งออกพืชเศรษฐกิจได้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค
ขณะเดียวกัน ได้มีเกษตรกรรุ่นใหม่ต่างหันมาทำการเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ ด้วยรูปแบบการเพาะปลูกแบบใหม่ๆและนำไปต่อยอดสร้างรายได้ เกิดเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยว และเป็นจุดดึงดูดให้ผู้คนจากหลากหลายจังหวัดเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ กระตุ้นยอด GDP Growth ด้านการเกษตรของจังหวัดให้ปรับตัวสูงมากขึ้น เตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นเมืองแห่งการเกษตร 4.0 และด้วยความช่วยเหลือของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ซึ่งจะเป็นการยกระดับให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น Smart City ในด้านอุตสาหกรรมการเกษตรที่ดีที่สุดในภูมิภาค

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา / นันทิชา นันทิสันติกุล
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 183

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738