ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 มกราคม 2561 / 10:01:44  
จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้บริการและรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้บริการและรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้บริการและรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น. ที่ ลานกิจกรรม ชั้น G ห้างสรรพสินค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานงานแถลงข่าวกิจกรรมการสำรวจประเมิน เพื่อรับรองสถานประกอบการมาตรฐานกรมการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ. 2560 รวมถึงยกระดับสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ตลอดจน รองรับนักท่องเที่ยว AEC เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้บริการให้แก่นักท่องเที่ยว และเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
ด้าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า แนวคิดในการจัดกิจกรรมเกิดจากนโยบายภาครัฐ ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก และการส่งเสริมสร้างรายได้ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก เพื่อสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งระดับภายในประเทศ และระหว่างประเทศ เชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และธุรกิจชุมชน พัฒนาคุณภาพการบริการท่องเที่ยว รวมไปถึงยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการประชุม การสัมมนา และการแสดงสินค้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ อาทิ แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงวัฒนธรรม เชิงประวัติศาสตร์ และเชิงศิลปหัตถกรรม เป็นต้น ซึ่งสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง มีความจำเป็นต้องดูแล และผลักดันให้ได้มาตรฐานด้านการบริการและด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดและของประเทศไทย จึงเห็นควรยกระดับสถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
สำหรับ การจัดกิจกรรมผลการประเมินสถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว ของกรมการท่องเที่ยวในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2561 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ลานชั้น G ห้างสรรพสินค้าเมญ่าฯ โดยภายในงานจะมีการออกบูธของสถานประกอบการสปา โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก และแหล่งท่องเที่ยว ที่ผ่านมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย จำนวน 15 แห่ง , การจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อจัดแสดงข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะข้อมูลด้านมาตรฐานการท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยว และกิจกรรมบนเวทีกลาง ฯลฯ

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 151

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738