ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 มกราคม 2561 / 15:29:56  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรลงจากพระเมรุมาศจำลอง เพื่อนำไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรลงจากพระเมรุมาศจำลอง เพื่อนำไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9 ลงจากพระเมรุมาศจำลอง เพื่อนำไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่พระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัด บริเวณภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งพระเมรุมาศจำลองนี้ได้ใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ได้ทำการอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร พร้อมกับพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ไปประดิษฐานไว้ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมในขบวนเดินขึ้นทางบันไดนาคเจ็ดเศียร แล้วประกอบพิธีสงฆ์ โดยมีพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประธานสงฆ์ทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์ 10 รูป สดัปกรณ์ และประธานฝ่ายฆราวาส ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม กราบลาพระรัตนตรัย กราบลาพระสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธีซึ่งได้ดำเนินตามขั้นตอนและประกอบพิธีทางศาสนา เป็นอันเสร็จพิธี ซึ่งภายหลังจากพิธีดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่จะได้ดำเนินการรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองต่อไป
นอกจากนี้ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีถวายดอกไม้จันทน์ กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้แต่ละจังหวัด นำพระโกศ โคมตะเกียง และถุงเถ้าดอกไม้จันทน์ ที่ใช้ในพิธีฯ ไปเก็บรักษาไว้ในที่เหมาะสม โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำไปเก็บไว้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ สำหรับนพปฎลสุวรรณฉัตร ให้นำไปไว้ ณ วัดพระอารมหลวงในจังหวัดนั้นๆ เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ ด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / นันทิชา นันทิสันติกุล
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 157

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738