ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 มกราคม 2561 / 16:25:29  
จังหวัดเชียงใหม่ซ้อมปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
จังหวัดเชียงใหม่ซ้อมปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
จังหวัดเชียงใหม่ ซักซ้อมแผนและทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายในพื้นที่

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย พลโท ชัชชัย ภัทรนาวิก ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล เป็นประธานการประชุมการปฏิบัติและการฝึกซ้อมการปฏิบัติในการแก้ปัญหาการก่อการร้ายสากล ซึ่งเป็นการฝึกซ้อมแผนแบบจำลองสถานการณ์บนโต๊ะ (TTX) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ ตามที่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอกนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบนโยบายและสั่งการให้หน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายในประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดใหญ่ ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อการร้าย ซึ่งหากเมื่อเกิดเหตุจะเกิดผลเสียหายร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และเกียรติภูมิของประเทศ
ด้าน ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล กล่าวว่า ได้กำหนดนโยบายการใช้กำลังกองทัพในการแก้ไขปัญหาการก่อเหตุร้ายภายในประเทศ โดยมีขีดความสามารถแก้ไขปัญหาได้หลายที่หมายพร้อมกัน รับผิดชอบการก่อการร้ายในประเทศและก่อการร้ายสากล สามารถออกปฏิบัติการคู่กับตำรวจได้ทันที จัดระบบและกลไกให้พร้อมเผชิญเหตุ พัฒนาระบบข่าวกรอง และกฎหมาย กระชับและขยายความร่วมมือ (ภูมิภาค/ระหว่างประเทศ) รวมทั้ง ปลูกจิตสำนึกและสร้างพลังทางสังคมจิตวิทยาที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดเตรียมแผนและแนวทางในการรับมือเหตุก่อการร้ายสากลแห่งชาติ พร้อมทั้ง กำหนดสถานที่เสี่ยงภายในจังหวัด อาทิ สถานทูต , สถานที่ราชการ , ระบบสาธารณูปโภค , สนามบิน , โรงแรม , ห้างสรรพสินค้า และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งจะต้องบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานงานทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจน สามารถนำแผนการงานไปปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย / กุสุมา นาอนันต์
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 140

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738