ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 มกราคม 2561 / 16:40:44  
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมพลังรณรงค์ทา
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมพลังรณรงค์ทา
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมพลังรณรงค์ทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธานินทร์ สุภาแสน รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นางสิริยา บุญญสิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นางผ่องพรรณ ศิริวัฒนาวงศา รองผอ.ททท.จังหวัดเชียงใหม่ และนายชนดนัย ชนกล้าหาญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันเสวนาแนวทาง เรื่อง “สื่อมวลชนกับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่” ที่ห้องสันป่าเลียง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมพลังรณรงค์ทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้น ในวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 08.30 เป็นต้นไป โดยภายในงานมีการเสวนา เรื่อง “สื่อมวลชนกับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่” การบรรยายสร้างความเข้าใจการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม หลังจากนั้นจะได้ร่วมกันจัดทำแผนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่
นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรม การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย และเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมให้กับสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันเป็นเครือข่ายส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะเป็นแนวร่วมในการรวมพลังรณรงค์ทางวัฒนธรรมต่อไป


ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง / ชุติมา วิลัยทอง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 203

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738