ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 มกราคม 2561 / 11:16:01  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.09 น. ที่ บริเวณสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธี วันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 พร้อมทั้ง ถวายพวงมาลัยข้อพระกรคล้องที่พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ถวายพานพุ่มสักการะพระสถูปเจดีย์ฯ และอ่านประกาศพระราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และมีการยิงสลุต จำนวน 21 นัด โดยมี เจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนองค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมถวายพานพุ่มสักการะพระสถูปเจดีย์ฯ
โดยจังหวัดเชียงใหม่ จะประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ 18 มกราคมของทุกปี ณ บริเวณสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วีรกษัตริย์นักรบที่มีพระปรีชาสามารถยิ่ง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย สมเด็จพระนเรศวรทรงทำศึกสงครามเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับกรุงศรีอยุธยา ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา เมื่อพุทธศักราช 2135 พระเกียรติยศเลื่องลือไปทั่วสารทิศและเป็นเหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่ข้าศึกไม่กล้ามารุกรานไทยอีกเป็นเวลากว่าร้อยปี
สำหรับ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งนี้ ประชาชนเมืองงายและชาวเชียงใหม่ ได้ร่วมกันก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2508 ในบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นเส้นทางที่พระองค์กรีฑาทัพ และพักแรมก่อนเข้าทำศึกกับพระเจ้าอังวะ เมื่อปีมะเส็ง พุทธศักราช 2148 สมเด็จพระนเรศวรทรงประชวรเป็นฝีละลอกขึ้นที่พระพักตร์กลายเป็นพิษ และเสด็จสวรรคตที่เมืองหาง เมื่อวันจันทร์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 ตรงกับวันที่ 25 เมษายน ขณะพระชนมายุได้ 50 พรรษา รวมเวลาอยู่ในราชสมบัติได้ 15 ปี

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา / นันทิชา นันทิสันติกุล
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 193

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738