ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 มกราคม 2561 / 10:55:00  
กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 จัดงานวันกองทัพไทย ประจำปี 2561
กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 จัดงานวันกองทัพไทย ประจำปี 2561
กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 จัดงานวันกองทัพไทย ทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ที่กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ พลตรี สาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนามของทหาร 3 เหล่าทัพ และให้โอวาทแก่กำลังพล เนื่องในโอกาสวันกองทัพไทย ประจำปี 2561 ซึ่งในวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี กระทรวงกลาโหมได้จัดกระทำพิธีให้เป็นวันกองทัพไทย โดยเป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา พระองค์ได้ทรงฟันพระมหาอุปราชาคอขาดบนหลังช้าง ถึงแก่ทิวงคต นำชัยชนะมาให้กองทัพไทย ซึ่งเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งของประวัติศาสตร์ไทย เช่นสมัยนี้ที่ประเทศไทยมีทหาร 3 เหล่า ที่พร้อมยอมพลีชีพและปกป้องเพื่อชาติ
ทั้งนี้ ได้จัดประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนามของทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ โดยมีกำลังพลที่เข้าร่วมสวนสนามในครั้งนี้ จำนวน 8 หน่วย คือ วงโยธวาทิตหมวดดุริยางค์ผสมจากมณฑลทหารบกที่ 33 และหมวดดุริยางค์กองบิน 41 กองบังคับการกองผสม กองพันสวนสนามที่ 1 กองพันสวนสนามที่ 2 กองพันสวนสนามที่ 3 กองพันสวนสนามที่ 4 กองพันสวนสนามที่ 5 และกองพันสวนสนามที่ 6 โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ผู้พิพากษา ศาล อัยการ ตุลาการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ มาเข้าร่วมพิธีการสาบานตนทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม ของทหารใหม่เป็นจำนวนมาก

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย / กุสุมา นาอนันต์
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 215

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738