ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 มกราคม 2561 / 12:59:05  
มทร.ล้านนา จัดงานครบรอบ 13 ปี พร้อมเปิดโครงการเกษตรฯ และโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1
มทร.ล้านนา จัดงานครบรอบ 13 ปี พร้อมเปิดโครงการเกษตรฯ และโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานครบรอบ 13 ปีของมหาวิทยาลัย พร้อมเปิดโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ และโรงเรียนเกษตรกรรุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานวันครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย นับตั้งแต่ พ.ศ.2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชนามและสถาปนาขึ้นเป็น 1 ใน 9 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ 13 ปี มหาวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ขององค์รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
โดยกิจกรรมในช่วงเช้า เป็นพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานนามและตราสัญลักษณ์แก่ชาวราชมงคล พิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และพิธีมอบรางวัลเพชรราชมงคล แก่ผู้บริการ คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ประกอบคุณงามความดี และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ สืบชะตา
ส่วนในช่วงบ่าย เป็นการเปิดโครงการ “เกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ” (นำร่อง 5 พืช 5 จังหวัด) และเปิดโรงเรียนเกษตร รุ่นที่ 1 (Smart Farmer University) โดยมีนางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยการพัฒนาระบบเกษตรจากเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงมุ่งสร้างทายาทเกษตรหรือผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ การจัดนิทรรศการพืชอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก อาทิ กล้วยหอมทอง สับปะรด มะม่วงน้ำดอกไม้ กระเจี๊ยบเขียว เครื่องมือ และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการฯ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีเกษตรจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา เพชรบูรณ์ ตาก และพิษณุโลก โดยมีผู้เชี่ยวชาญพืชส่งออกและผู้ส่งออก ประธานและผู้นำกลุ่มเกษตรกร อาจารย์อาวุโส ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา / นันทิชา นันทิสันติกุล
บรรณาธิการ : ณัฏฐ์ สินันตา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 202

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738