ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 มกราคม 2561 / 00:05:17  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางศึกษาดูงานและติดตามการบริหารงบประมาณ จังหวัดเชียงใหม่
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางศึกษาดูงานและติดตามการบริหารงบประมาณ จังหวัดเชียงใหม่
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางศึกษาดูงานและติดตามการบริหารงบประมาณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน เพื่อนำไปดำเดินการหาแนวทางการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พลอากาศเอก อานนท์ จารยะพันธุ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ นำคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางศึกษาดูงานและติดตามการบริหารงบประมาณตามแผนบูรณาการงบประมาณแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุนชมเข้มแข็ง แผนงานบูรณาการการส่งเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ และแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยในการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับพร้อมกับหารือแนวทางร่วมกันแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน เพื่อนำไปดำเดินการหาแนวทางการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทางด้านจังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวมบรรลุการเบิกจ่ายตามเป้าหมาย โดยจะเร่งรัดที่คงเหลือต่อไป โดยที่ผ่านมามีปัญหาในการที่มี พรบ.ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติแล้ว

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 153

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738