ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 มกราคม 2561 / 13:47:15  
เตรียมจัดงาน BEDO สัญจร 2018 (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 25 – 27 ม.ค.นี้ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่
เตรียมจัดงาน BEDO สัญจร 2018 (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 25 – 27 ม.ค.นี้ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เตรียมจัดงาน BEDO สัญจร 2018 (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 25 – 27 ม.ค. นี้ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่ โดยจะนำสุดยอดผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดแสดง เพื่อให้ประชาชนนำไปต่อยอดสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมจัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น สัญจร 2018 (ภาคเหนือ) ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพที่ยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตของเราทุกคน” ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2561 ที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่ โดยจะนำสุดยอดผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนที่นำความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของดินแดนล้านนา มาสร้างมูลค่าโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาต่อยอด หวังกระตุ้นให้คนไทยเห็นคุณค่าและนำความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างรายได้ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (BEDO) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นการทำงานในระดับพื้นที่มากขึ้นใน 6 ภูมินิเวศ ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ให้เกิดการรับรู้ สร้างความตระหนักทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการประสานพลังในการขับเคลื่อนงาน จึงจัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น สัญจร ขึ้นเป็นครั้งแรกที่ภาคเหนือ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ ซึ่ง BEDO ได้เล็งเห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางความเจริญ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และมีทรัพยากรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่มีคุณค่าอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้ให้การสนับสนุนกับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อาทิ วิสาหกิจชุมชนแม่ทา อำเภอแม่ออน ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การประโยชน์และอนุรักษ์ทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น
นอกจากนี้ BEDO ยังได้เข้าไปส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จนได้รับตราส่งเสริม BioEconomy ที่มีจุดเด่นและความแตกต่างจากสินค้าทั่วไปโดยยึดหลัก 3 ประการ คือ 1) การใช้ทรัพยากรชีวภาพในชุมชนเป็นองค์ประกอบ 2) การผลิตที่เป็นมิตรกับความหลากหลายทางชีวภาพ 3) ปันรายได้ไปฟื้นฟูและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ สร้างภายใต้บนจุดแข็งของประเทศ คือ ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น นำมาใช้ให้กลายเป็นความได้เปรียบเชิงแข่งขัน สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเพื่อการไปสู่ Thailand 4.0
โดยงาน BEDO สัญจร 2018 (ภาคเหนือ) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2561 ที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่ ภายในจะมีกิจกรรมมากมาย เช่น การจัดแสดงในรูปแบบการเล่าเรื่อง , นิทรรศการ , เวทีเสวนา , ตอบปัญหาธุรกิจและให้คำปรึกษาด้านการสร้างธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ , กิจกรรมสาธิตต่างๆ และการแสดงมินิคอนเสิร์ต รวมทั้งการออกร้านอาหารที่ขึ้นชื่อของเมืองเชียงใหม่ สินค้าภูมิปัญญาของล้านนาที่มีชื่อเสียงระดับโลก และการเข้าชมทัศนียภาพความงามของอุทยานหลวงราชพฤกษ์และเรียนรู้แนวคิด “ป่าครอบครัว” โดยได้รับความร่วมมือจากวิสาหกิจชุมชนที่สนใจเข้าร่วมกว่า 30 แห่งทั่วภาคเหนือ

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 188

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738