ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 มกราคม 2561 / 14:37:52  
รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ร่วมออกรายการผู้ว่าฯเชียงใหม่พบประชาชน ทาง สวท. 93.25 MHz.
รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ร่วมออกรายการผู้ว่าฯเชียงใหม่พบประชาชน ทาง สวท. 93.25 MHz.
รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ร่วมออกรายการผู้ว่าฯเชียงใหม่พบประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเชิญชวนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2 - 4 ก.พ. นี้ โดยจะมีกิจกรรมที่น่าสนมากมาย

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2561 นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจาก นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย น.ส.อัญชลี อุทัย จ่าจังหวัดเชียงใหม่ ให้ร่วมสนทนาในรายการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ความถี่ 93.25 MHz. เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่และรัฐบาลให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจ และให้ความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจความเรียบร้อยเพื่อเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพระราชทานปริญญาบัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ระหว่างวันที่ 22 - 26 มกราคม 2561 โดยขอความร่วมมือชาวเชียงใหม่ในช่วง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จนี้ให้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด ถนนหนทาง ตกแต่งสถานที่ ตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน
ในส่วนของประเด็นการเตรียมจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับปี 61 โดยชูแนวคิด “ChiangMai Blooms 2018” ซึ่งงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ และเชิงสะพานนวรัฐ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “หมื่นแสนมวลบุปผา งามตาทั่วเวียงพิงค์” กำหนดจัดขึ้น โดยจะมีพิธีเปิดงานฯ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.00 น. ณ เวทีกลางในสวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมืองเชียงใหม่ และในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. จะเป็นพิธีปล่อยขบวนแห่รถบุปผชาติ ณ เชิงสะพานนวรัฐ เคลื่อนไปในคูเมืองเชียงใหม่ แล้วไปจอดที่บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด โดยภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย ประกอบด้วย การประกวดนางงามบุปผชาติและนางงามบุปผชาตินานาชาติ , ขบวนรถบุปผชาติ , การจัดนิทรรศการ , การประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน , การจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ , การแสดงพื้นบ้าน , และการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่อีกมากมาย ประเด็นกรมการแพทย์ห่วงใยประชาชน ใส่ใจสุขภาพตนเองในช่วงอากาศหนาวเนื่องจากอากาศที่แปรปรวนทั่วทุกภาคของประเทศ ส่งผลให้ประชาชนเจ็บป่วย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กเล็ก เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคระบบทางเดินหายใจ เพราะอุณหภูมิในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวเย็นกว่าภาคอื่น
นอกจากนี้ ยังได้เชิญชวนร่วมงาน Chula North Expo 2018 ที่จัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน ปี พ.ศ.2560 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ เพื่อขอบคุณประชาชนและสังคมในจังหวัดภาคเหนือและเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนในภาคเหนือผ่านกิจกรรมต่างๆ ระหว่างวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในงานจะได้พบกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ กิจกรรม Open House พาน้องมุ่งสู่จุฬา, กิจกรรม SMEs Clinic กิจกรรม พี่จุฬาฯ พาน้องติว และกิจกรรมบันเทิง เช่น การแสดงจากทีมนักร้อง นักดนตรี CU Band อีกด้วย

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 150

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738