ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 มกราคม 2561 / 15:15:56  
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน "The 37th ASEAN Tourism Forum" (ATF 2018)
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน "The 37th  ASEAN Tourism Forum" (ATF 2018)
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้นำ 10 ประเทศอาเซียน และประเทศพันธมิตรคู่เจรจา ในการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 37 "The 37th ASEAN Tourism Forum" (ATF 2018) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก และสนับสนุนให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดและการประชุมฯ ให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยว (NTOs) จากประเทศอาเซียนและประเทศคู่เจรจา รวมถึงผู้บริหารจากสำนักเลขาธิการอาเซียน ในการประชุม “32 th Meeting of ASEAN Plus Three NTOs” ที่ห้องลานนาบอลรูม 1-2 โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเลือกเป็นสถานที่จัดการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 37 หรือ The 37th ASEAN Tourism Forum (ATF 2018) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ASEAN : Sustainable Connectivity,Boundless Prosperity” หมุนเวียนกันในการรับเป็นเจ้าภาพ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับการท่องเที่ยวประเทศไทย กำหนดจัดงาน ASEAN Tourism Forum 2018 (ATF 2018) ซึ่งเป็นเวทีหารือด้านการท่องเที่ยวสำคัญของอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก และสนับสนุนให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว โดยมีผู้นำจาก 10 ประเทศอาเซียนและประเทศพันธมิตรคู่เจรจา ทั้งจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย และรัสเซีย เข้าร่วมการประชุม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 มกราคม 2561 ที่ โรงแรมแชงกรี-ลา และศูนย์แสดงสินค้านานาชาติฯเชียงใหม่
สำหรับ รูปแบบการจัดงานจะแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 1) การประชุมตามกรอบความร่วมมือของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน และการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การประชุมธุรกิจไมซ์ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่ค้าเจรจา รวมถึงผู้บริหารจากสำนักเลขาธิการอาเซียน ร่วมประชุมที่ โรงแรมแชงกรี-ลา ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจา จะร่วมกันแถลงข่าวสรุปผลการจัดงานฯ ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสุโขทัย 1-3 โรงแรม แชงกรี-ลา เชียงใหม่ และ 2) กิจกรรมส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยว ASEAN Travex เพื่อพบปะเจรจาธุรกิจท่องเที่ยวในงาน “ASEAN Tourism Exchange (TRAVEX)” คู่ขนานไปกับการประชุม โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวและธุรกิจท่องเที่ยวภาคเอกชนจากกลุ่มประเทศอาเซียน ร่วมเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้กับผู้ซื้อในกลุ่มทวีปยุโรป อเมริกา เอเชีย และอาเซียน ซึ่งเป็นบริษัทนำเที่ยวจากทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยจัดที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ได้แก่ การประชุมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียน การประชุมสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “The Future of food : Turning ASEAN Tradition and Crafftsmanship into Sustainable Gastronomic Tourism” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ อาทิ Dr.Diane Dodd และ เชฟชุมพล แจ้งไพร ตัวแทนเชฟจากประเทศไทย , การประชุมธุรกิจไมซ์ หรือ MICE Conference , การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด TRAVEX หรือ Travel Exchange พร้อมกันนี้ ได้นำคณะผู้นำจากนานาประเทศ ร่วมโปรแกรม Technical Tours ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ โดยวันที่ 27 มกราคม 2561 จะเดินทางไปยัง 2 เส้นทาง ได้แก่ “Sustainability Route” ตามรอยพระราชดำริไปยังพื้นที่ศูนย์พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และ “Community Route” ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมชุมนบ้านไร่กองขิง ชุมชนตัวอย่างระดับนานาชาติที่สะท้อนมุมมองการท่องเที่ยวเชียงใหม่อันเป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 299

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738