ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 มกราคม 2561 / 17:38:38  
รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยผู้นำจากประเทศสมาชิก ร่วมกันแถลงข่าวสรุปผลการประชุม The 37th ASEAN Tourism Forum 2018
รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยผู้นำจากประเทศสมาชิก ร่วมกันแถลงข่าวสรุปผลการประชุม The 37th ASEAN Tourism Forum 2018
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยผู้นำจากประเทศสมาชิก 10 ประเทศ และประเทศคู่เจรจา ร่วมกันแถลงข่าวสรุปผลการประชุม The 37th ASEAN Tourism Forum 2018 โดยส่งเสริมให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นจุดหมายปลายด้านการท่องเที่ยว นำไปสู่ความเป็น "อาเซียนมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ที่ โรงแรมแชงกรี-ลาเชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี รองประธาน Mr. Nguyen Ngoc Thien รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเวียดนาม และรัฐมนตรีท่องเที่ยวจากทุกประเทศอาเซียน พร้อมด้วย ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจา ร่วมกันแถลงข่าวสรุปผลการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 37 (The 37th ASEAN Tourism Forum 2018) ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเลือกเป็นสถานที่จัดการประชุมฯ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับการท่องเที่ยวประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “ASEAN : Sustainable Connectivity,Boundless Prosperity” โดยมีผู้นำจาก 10 ประเทศอาเซียนและประเทศพันธมิตรคู่เจรจา ทั้งจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย และรัสเซีย เข้าร่วมการประชุม ถือเป็นเวทีหารือด้านการท่องเที่ยวสำคัญของอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก และสนับสนุนให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 มกราคม 2561 ที่ โรงแรมแชงกรี-ลา และศูนย์แสดงสินค้านานาชาติฯเชียงใหม่
ด้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในฐานะเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้ เรามีความยินดีและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่การประชุมประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี พร้อมกับการขับเคลื่อนผลักดันการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนออกมาอย่างเป็นรูปธรรม สู่เป้าหมายร่วมกัน สืบเนื่องจากข้อตกลงและเริ่มแผนงานและดำเนินการเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนของอาเซียนตลอด 5 ปีที่ผ่านมา นับจากการประชุมอันสำคัญในครั้งนี้ จะเป็นช่วงเวลาที่อาเซียนได้จับมือกันเร่งเดินหน้าพัฒนาการท่องเที่ยวที่จะเห็นผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกันในการสร้างมาตรฐานเดียวกันในอาเซียน เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัย และความพึงพอใจสูงสุดแก่นักท่องเที่ยว เพื่อการเติบโตไปด้วยกันและพร้อมๆ กันของทุกประเทศสมาชิกอาเซียน
นอกจากนี้ การประชุมการท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 37 ยังได้นำสมาชิกร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาด้านต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยวทางเรือ (Cruise Tourism) การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) และการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยว เน้นย้ำความสำคัญของการที่อาเซียน 10 ประเทศ ต้องพัฒนาความร่วมมือเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมกัน พร้อมเชิญชวนประเทศคู่เจรจา ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย และรัสเซีย ให้เข้ามาลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อขยายโอกาสของธุรกิจด้านการท่องเที่ยว อีกทั้ง มีการมอบรางวัล ASEAN Sustainable Tourism Award เป็นครั้งแรกให้กับจังหวัดและชุมชนเด่น อีกทั้งยังมีการมอบรางวัลประจำปี พร้อมกับรางวัลมาตรฐาน ASEAN Green Hotel Standard, MICE Venue Standard, ASEAN Clean Tourist City Standard และ ASEAN Sustainable Award
อย่างไรก็ตาม จากสถิตินักท่องเที่ยวจากทั่วโลกกว่า 126 ล้านคนที่เดินทางมาเยือนอาเซียน ซึ่งทะลุเกินเป้าที่ตั้งไว้ที่ 121 ล้านคน เฉพาะประเทศไทยเพียงประเทศเดียวมียอดนักท่องเที่ยวกว่า 35 ล้านคน สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นสัดส่วนกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของ GDP โดยจากการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และการสนับสนุนให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกันด้านการท่องเที่ยวนับเป็นการเดินทางครั้งสำคัญของการนำพาภูมิภาคอาเซียนสู่ความเป็น “อาเซียนมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน” ต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 154

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738