ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 มกราคม 2561 / 18:19:14  
รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ร่วมออกรายการผู้ว่าฯเชียงใหม่พบประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ร่วมออกรายการผู้ว่าฯเชียงใหม่พบประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ร่วมออกรายการผู้ว่าฯเชียงใหม่พบประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการตอนรับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2561 นี้

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจาก นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมออกรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ความถี่ 93.25 MHz. เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่และรัฐบาลให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจ และให้ความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่ จากความร่วมมือภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) โดยจะมีการประชุมเชิงนโยบายและการประชุมเชิงวิชาการในหัวข้อหลัก คือ Inclusive Green Growth: Investing for a Sustainable Future รวมถึงประเด็นหัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจ ได้แก่ พลังงานสีเขียว, การลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, แนวทางการดำเนินงานสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน, และการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตอีกด้วย
นอกจากนี้ อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายกำหนดจัดงานปฏิรูปการศึกษาโอกาสเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด “โอกาสเชียงใหม่ 4.0” เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ในการขับเคลื่อนการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2561 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับภายในงานจะมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมที่เกิดจากการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ที่ผ่านมา นิทรรศการความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและโอกาสเชียงใหม่ 4.0 รวมถึงเปิดกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและรณรงค์ร่วมใจบริจาคภายในงานดังกล่าว จากนั้นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปรับปรุงบริการเพื่อให้ผู้ใช้สิทธิบัตรทองให้ได้รับบริการที่ดีขึ้น เพิ่มสิทธิประโยชน์ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก และการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care: LTC) ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ สามารถติดต่อสอบถามสายด่วน สปสช. ได้ที่เบอร์ 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง
ขณะเดียวกัน ได้มีผลสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ “เชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวกับความปลอดภัยในสายตาชาวต่างชาติ” พบว่า ความปลอดภัยที่นักท่องเที่ยวกังวลมากที่สุด คือ กิจกรรมของสถานที่ท่องเที่ยวและความปลอดภัยของท้องถนนภายในตัวเมือง ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังมั่นใจในความปลอดภัยของเชียงใหม่ พร้อมให้ข้อแนะนำเรื่องการพัฒนาปรับปรุงทางเท้า เพิ่มแสงไฟตามจุดเสี่ยง และจัดทำป้ายข้อมูลเป็นภาษาจีนหรืออังกฤษ โดยจังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการปรับปรุงพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เมืองท่องเที่ยวระดับโลกและได้รับความไว้ใจจากนักท่องเที่ยวต่อไป อย่างไรก็ตาม อยากขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเชิดชูและคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และความงดงามตระการตาของไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ของจังหวัดเชียงใหม่ รวมไปถึงเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว และสร้างทางเลือกการท่องเที่ยวใหม่ ๆ สำหรับภายในงานจะมีกิจกรรม ประกอบด้วย การประกวดนางงามบุปผชาติและนางงามบุปผชาตินานาชาติ , ขบวนรถบุปผชาติ , การจัดนิทรรศการ , การประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน , การจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ , การแสดงพื้นบ้าน , และการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่อีกมากมาย โดยจะมีสถานที่จัดงานอยู่ 3 ที่หลัก คือ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ และเชิงสะพานนวรัฐ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 149

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738