ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 มกราคม 2561 / 11:28:54  
กกต. เตรียมจัดการประชุมชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง
กกต. เตรียมจัดการประชุมชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง
กกต. เตรียมจัดการประชุมชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง ให้แก่บุคคลที่มีความประสงค์จะจัดตั้งพรรคการเมือง ในวันที่ 9 ก.พ.นี้

นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ข้อ 5 กำหนดให้การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ สามารถดำเนินการทางธุรการและมีโอกาสเตรียมการเพื่อเข้าสู่ช่วงเวลาการทำกิจกรรมทางการเมืองไปพร้อมกับพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นก่อนแล้ว ให้ผู้ที่ประสงค์จะจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ดำเนินการตามหมวด 1 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 แต่การประชุมเพื่อยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา 10 ต้องได้รับอนุญาตจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และให้ดำเนินกิจกรรมได้เท่าที่ได้รับอนุญาตหรือตามเงื่อนไขที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติกำหนด ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้มีการจัดการประชุมชี้แจงกระบวนการ และขั้นตอนการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองให้แก่บุคคลที่มีความประสงค์จะจัดตั้งพรรคการเมือง ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ที่ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6 โรงแรมเซ็นทราบาย เซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดตั้งพรรคการเมืองเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปและผู้ที่มีความประสงค์จะจัดตั้งพรรคการเมือง สามารถส่งใบลงทะเบียนเข้าร่วมกระประชุมดังกล่าวได้ทางอีเมล์ ppd.ect2017@gmail.com และสามารถลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายพัฒนาพรรคการเมือง สำนักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 6 โทรศัพท์ 02-141-8478 ภายในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการพรรคการเมือง สำนักกิจการพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรราการการเลือกตั้ง ชั้น 6 โทรศัพท์ 02-141-8456 และ 02-141-8459

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย / นันทิชา นันทิสันติกุล
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอยอ
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 157

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738