ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 มกราคม 2561 / 11:31:58  
เชียงใหม่เตรียมปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ในเขตพื้นที่สูง
เชียงใหม่เตรียมปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ในเขตพื้นที่สูง
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ในเขตพื้นที่สูงทั้งระบบเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานการประชุม การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ในเขตพื้นที่สูงทั้งระบบเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนด้วยพหุวิทยาการ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ไขปัญหา ความรู้จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคี การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่สูง ซึ่งมีทุนเดิมที่ดีในเรื่องความมุ่งมั่น ความตั้งใจที่จะพัฒนา
สำหรับประเด็นในการดำเนินงานครั้งนี้ ได้แก่ การดำเนินงานให้มีการเชื่อมโยงโรงเรียนภายใต้การกำกับดูแลของ ตชด. ไม่เฉพาะในส่วนของโรงเรียนภายใต้การดูแลของ สพฐ. เท่านั้น อีกทั้งกรณีของการขับเคลื่อนโครงการในเรื่องของโครงการ Digital literacy ควรขับเคลื่อนโดยเน้นเข้าไปพิจารณาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและดิจิตอล (IT and Digital Infrastructures) มากยิ่งขึ้น เพื่อให้โรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่ห่างไกลนั้นสามารถเข้าสู่ระบบ Internet ได้ดียิ่งขึ้น และการทำงานเชื่อมโยงร่วมกับภาคี สถาบันการศึกษาต่างๆให้มาร่วมงานกัน และมุ่งเน้นให้ความสำคัญในเรื่องของเนื้อหา (Content) ที่จะนำมาสู่การถ่ายทอดที่ดี ในกรณีการมีห้องสมุดที่สามารถตอบโจทย์พื้นที่เทคโนโลยี โดยพัฒนาชุดข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์รวมถึงการทำงานที่เชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการทำงานและดำเนินงานไปพร้อมกัน


ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา / ศศิภา จีระวัฒนาวงศ์
บรรณาธิการ : ณัฏฐ์ สินันตา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 150

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738